top of page

BUDGET

 TEST FLYDEEVNEN I DIT BUDGET 

For mange virksomheder - store som små - er et driftsbudget et nødvendigt arbejdsredskab for at kunne styre virkomhedens drift optimalt.

 

Et budget kan åbne øjnene for, hvilke omkostninger, der bør justeres og hvor stor en omsætning, der kræves for at have en sund virksomhed.

 

Mange banker kræver også, at der laves et budget for regnskabsåret.

 

Jeg tilbyder at udarbejde et sådant budget til din virksomhed. Selvfølgelig i samarbjede med dig som virksomhedsejer. For det er jo dig, der ligger inde med den nødvendige ekpertise og baggrundsviden for driften af netop din virksomhed.

 

Jeg oplever ofte, at når man får lagt et budget, kommer der meget mere fokus på de enkelte omkostningsgrupper. Og det er jo alt andet lige nemmere at rette op på et for stort forbrug i budgetfasen, end det er ved årets slutning, når regnskabsåret er afsluttet. Samtidig kan man løbende sammenligne driftsresultatet med budgettet og hurtigt gribe ind, hvis udviklingen peger i en forkert retning.

 

Jeg tilbyder også at lave et likviditetsbudget, som viser pengestrømmen i din virksomhed. For mange er det et godt redskab til at kunne følge udviklingen i kassekreditten og være på forkant med et evt. øget likviditetsbehov. Det er ofte nemmere at forhandle med sin bank, når der foreligger et sådant budget.

 

 

Hanna Beck bogføring og fotografi
bottom of page