top of page

MOMS

 INGEN OVERRASKELSER 

Hvad enten du afregner momsen kvartalsvis eller halvårligt, er det vigtigt rettidigt at få indberettet det rette beløb til Skat.

 

For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der i din kontoplan er oprettet de rigtige momskoder på de forskellige konti.

 

Overlad trygt denne opgave til mig, at afstemme momsen på dine konti og indberette din moms til Skat v.hj.a. din tast-selv kode.

 

 

Hanna Beck bogføring og fotografi
bottom of page